Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động
 
Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép là đơn vị trực thuộc của HSLAWS chuyên hoạt động và cung cấp các dịch vụ liên quan thủ tục hành chính về giấy phép với phương châm: ...
   
Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép là đơn vị trực thuộc của HSLAWS chuyên hoạt động và cung cấp các dịch vụ liên quan thủ tục hành chính về nhà - đất. Chúng tôi xây dựng hệ thống quy chuẩn về nguyên tắc hoạt động với phương châm: “Hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí, khẳng định đẳng cấp”.  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép cam kết mang đến cho Khách hàng Dịch vụ tốt nhất với “Nhanh chóng, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của Khách hàng” là kết quả. Mỗi đơn vị thành viên của HSLAWS như  trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép  đều hoạt động độc lập nhưng dựa trên nguyên tắc và nền tảng chung được xây dựng bởi HSLAWS.

1. Hiểu biết về khách hàng:

Đối với  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép , hiểu biết một cách sâu sắc về khách hàng chính là thông tin quan trọng, mọi giải pháp khắc phục triệt để vấn đề tài chính của khách hàng đều phải xuất phát từ khách hàng và vì khách hàng. Sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau là cơ sở để có được một bản ý kiến tư vấn thật sự có giá trị và hữu ích đối với Khách hàng.

2. Xây dựng Niềm tin của khách hàng - Giá trị cốt lõi của thành công!

Thông qua hiểu biết về khách hàng,  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép cam kết cung cấp dịch vụ Tài chính – kế toán tốt nhất nhằm đem lại thành công cho khách hàng. Với phương châm: “Nhanh chóng, Chính xác, Hiệu quả” khi cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, theo đúng yêu cầu của khách hàng, đây là tiền đề quan trọng để thiết lập lòng tin của khách hàng vào Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép.

3. Chăm sóc Khách hàng: 

Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép quan niệm: “Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi” Chính vì vậy, việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả theo đúng yêu cầu của khách hàng là điều quan trọng nhất. Ngoài việc nhận được dịch vụ thường xuyên theo kỳ hạn do khách hàng lựa chọn,  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 24/7.

4. Tuân thủ tư cách đạo đức nghề nghiệp:

Các thành viên của  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép luôn tuân thủ tư cách đạo đức nghề nghiệp và coi đây là tôn chỉ trong mọi hoạt động của Trung tâm.

5. Linh hoạt và chủ động trong hành nghề:

"Chủ động, linh hoạt và sáng tạo" trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, trên cơ sở chuẩn mực của các quy định pháp luật để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Luôn thích ứng và phù hợp với mọi khách hàng dù là cá nhân hay Doanh nghiệp, trong nước hay ngoài nước.