Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép

Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép
 
Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép là một đơn vị trực thuộc của HSLAWS. Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép là chuyên gia tư vấn về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép ...
   
>>chi tiết
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

TRUNG TÂM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN: Ông PHẠM THANH SƠN
 
>>chi tiết
Ban quản lý điều hành Ban quản lý điều hành

Luật sư cao cấp của HSLAWS – Luật sư Phạm Thanh Sơn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tư vấn Pháp luật, Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Doanh nghiệp, Đào tạo nội bộ …
 
>>chi tiết
Nguyên tắc hoạt động Nguyên tắc hoạt động
 
Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép là đơn vị trực thuộc của HSLAWS chuyên hoạt động và cung cấp các dịch vụ liên quan thủ tục hành chính về giấy phép với phương châm: ...
   
>>chi tiết
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
- Tính bảo mật thông tin
- Chất lượng tư vấn
- Giới hạn ủy quyền và đại diện pháp luật
>>chi tiết
Đội ngũ luật sư Đội ngũ luật sư
 
Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép - là chuyên gia tư vấn pháp luật trên các lĩnh vực: Tư vấn thủ tục đầu tư, Tư vấn thủ tục thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản... 
   
>>chi tiết