Giấy phép về tài nguyên môi trường

Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại
 
Quản lý chất thải nguy hại là hoạt động không chỉ là chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước mà còn là công việc của các cá nhân, tổ chức có chất thải nguy hại đó...
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
Công trình khí tượng thủy văn là một trong công trình có tính quan trọng dự báo thời tiết và các điều kiện của thời tiết. Để công trình khí tượng thủy văn đi vào hoạt động ...
 
 
>>chi tiết
Giấy phép khai thác khoáng sản Giấy phép khai thác khoáng sản
Khoáng sản là một trong những tài nguyên quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Việc khai thác, chế biến khoáng sản đều phải theo các quy định của pháp luật.
 
>>chi tiết
Giấy phép thăm dò khoáng sản Giấy phép thăm dò khoáng sản
Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
>>chi tiết
Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại đều có thể tồn tại dưới ba hình thức: rắn, lỏng, khí. Việc xử lý chất thải nguy hại đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn đáp ứng các quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Giấy phép cấp nước xả thải vào lưu vực nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm Giấy phép cấp nước xả thải vào lưu vực nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm
 
Nguồn nước là tài nguyên quý giá của đất nước. Những hoạt động tác động vào nguồn nước, làm biến chất của nguồn nước đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý chặt chẽ...
 
 
>>chi tiết