Giấy phép kinh doanh có điều kiện

Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.
>>chi tiết
Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu. Thủ tục cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu được quy định như sau:
>>chi tiết
Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành.
>>chi tiết
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Một trong các điều kiện khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam quan tâm là doanh nghiệp lữ hành mình đặt dịch vụ có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không.
>>chi tiết
Giấy phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Giấy phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
Theo quy định của pháp luật hiện hành, để được phép thành lập và hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục cần đáp ứng các điều kiện sau.

>>chi tiết
Chứng chỉ hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh là căn cứ pháp lý quyết định liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần quy định khi khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ và cơ sở khám chữa bệnh phải công khai chứng chỉ hành nghề.
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng khiến nhu cầu ứng dụng bức xạ hạt nhân không ngừng tăng cả về số lượng cũng như quy mô trên nhiều lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, y tế...)
>>chi tiết
 
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn