Liên hệ Tel: (+84)4 3724 6666; Fax: (+84)35 38 0666; Mobile: (+84)90 574 6666;
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666
Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

Trung tâm tư vấn giải pháp doanh nghiệp là chuyên gia tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”

Hỏi đáp

HSGroup

Khung giá đất tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND quy định giá đất Tỉnh Bắc Ninh năm 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   XN32O1     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND Quyết định số 552/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 552/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh 05 năm (2015 - 2019)... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh năm 2014 Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012 Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 155/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Ninh >> Download
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012 Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ban hành kèm Quyết định số 155/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012 Bảng giá đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012
Bảng giá đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 155/2011/QĐ-UBND...
>> Download
Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012 Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 155/2011/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định ban hành giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Quyết định ban hành giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc NinhQuyết định số 155/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất ven trục quốc lộ tỉnh lộ huyện lộ ngoài đô thị Bảng giá đất ven trục quốc lộ tỉnh lộ huyện lộ ngoài đô thịBan hành kèm theo quyết định 162/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệpBan hành kèm theo Quyết định 162/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khi công nghiệp Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khi công nghiệpBan hành kèm theo Quyết định 162/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất nông thôn Bảng giá đất nông thônBan hành kèm theo Quyết định 162/2010/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Ninh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Bảng giá đất nông nghiệpBan hành kèm theo Quyết định 162/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
Bảng giá đất đô thị Bảng giá đất đô thịBan hành kèm theo Quyết định 162/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Quyết định ban hành khung giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc NinhQuyết định 162/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh >> Download
 
HSBS © 2012 Trung tâm tư vấn giải pháp doanh nghiệp
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội